19 februarie, zi declarată sărbătoare naţională în decembrie 2015, a fost marcată şi de Institutul Cultural Român din Budapesta, prilej deosebit de a-l omagia pe Constantin Brâncuşi cel denumit pentru prima dată în America, “părintele sculpturii moderne”. Evenimentul subscris programului naţional „140 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși” , s-a derulat în parteneriat cu Centrul de Cercetare Documentare şi Promovare Constantin Brancuşi.

Într-o atmosferă prietenoasă şi caldă, cei prezenţi au putut viziona expoziţia de carte cu lucrări dedicate celebrului sculptor roman, volume aparţinând Bibliotecii ICR Budapesta. În deschidere doamna Passuth Krisztina, istoric de artă şi coordonator al albumului intitulat ,,Brâncuşi şi Brâncuşi” apărut la editura ,,Noran”din Budapesta în 2005, a susţinut o prelegere în care a scos în evidenţă gândirea, activitatea şi opera lui Constantin Brâncuşi şi aportul artistului la tezaurul artistic internaţional.Totodată au fost semnalate şi problemele întâmpinate de artist datorită stilului său vizionar asupra artei sculpturii din acele vremuri.

Cea de-a doua parte a evenimentului cultural a fost dedicată proiecţiei filmului documentar “Brâncuşi” purtând semnătura regizorului Cornel Mihalache . Proiecţia a adus în atenţia publicului o serie de fotografii ce aparţin artistului, notiţe rămase la prieteni sau în custodia legatorilor testamentari, locuri de care şi-a legat existenţa şi unde a creat opera sa, de la satul natal Hobiţa, la biserica Cişmeaua Mavrogheni din Bucureşti, în corul căreia a cântat sau biserica română din Paris,unde a fost paraclisier în primii ani, Place Dauphine 19, unde a locuit la mansardă, Montpamasse 54, locul unde a fost atelierul din Impasse Ronsin 11. Fragnentele din filmul documentar au fost primate cu real interes de cei care iubesc opera marelui artist.

O altă surpriză a serii de 19 februarie organizată de ICR Budapesta a constituit-o prezenţa cunoscutului scluptor Inglo Glass din Ungaria. În cartea ce-i poartă semnătura, intitulată ,,Constantin Brancuşi şi influenţa sa asupra sclupturii secolului al XX-lea”, autorul reliefează importanţa artistului în harta creatorilor de opera ai lumii. Domnia sa a mai prezentat şi un album personal de fotografii realizate de-a lungul timpului, în călătoriile făcute în locurile unde a trăit şi muncit Constantin Brancuşi, având oportunitatea de a discuta cu mai multe persoane care l-au cunoscut pe marele artist român de anvergură mondială. Seara culturală se înscrie în rândul celor mai reuşite manifestări de gen organizate de ICR Budapesta.

 

Şerbana Kiss-Meiroşu